Acasa

 

NOUA PAGINĂ DE FACEBOOK A LICEULUI
!!! Notă de informare !!!

Brosura admitere 2023-2024

Misiune

    Şcoala noastrã, impreunã cu familiile elevilor şi administratia localã va promova o oferta de educatie atractiva, astfel încât cifra de şcolarizare să creascã cu cel putin 5% anual. În acest sens se vor adapta conţinuturile CDS şi dotarea cabinetelor, astfel încât mediul intern sã fie mai atractiv mai sigur pentru elevi şi cadre didactice.

            Se vor acredita cel putin douã programe de formare continua a adultilor pe calificãrile specifice mediului local şi la solicitãrile Primãriei şi mediului de afaceri, astfel incât şcoala sa participe activ la reducerea şomajului creşterea integrãrii sociale a absolventilor.

                Se vor constitui echipe de proiectare de cereri de finantare pe teme de interes local din fondurile structurale de coeziune socialã, astfel incât sa putem participa cu câte un proiect în fiecare cm, pe întreaga perioadã cuprinsã în planul strategic.

Viziune

 Ca urmare a dezvoltãrii din punct de vedere economic a localitãtii noastre şi a celor din jur; în urmãtorii 10 ani cu cca. 30 0%, şcoala va trebui sa adopte o strategie de dezvoltare. Aceasta impune extinderea activitãtilor de formare continuă, implicarea în proiecte de coeziune economicã şi socialã cu finantarea europeanã crearea de noi specializări atractive pe piaţa muncii.

ARTCIOLE RECENTE