Acasa


Misiune

           Şcoala noslider-bg15astrã, impreunã cu familiile elevilor şi administratia localã va promova o oferta de educatie atractiva, astfel încât cifra de şcolarizare să creascã cu cel putin 5% anual. În acest sens se vor adapta conţinuturile CDS şi dotarea cabinetelor, astfel încât mediul intern sã fie mai atractiv mai sigur pentru elevi şi cadre didactice.

            Se vor acredita cel putin douã programe de formare continua a adultilor pe calificãrile specifice mediului local şi la solicitãrile Primãriei şi mediului de afaceri, astfel incât şcoala sa participe activ la reducerea şomajului creşterea integrãrii sociale a absolventilor.

                Se vor constitui echipe de proiectare de cereri de finantare pe teme de interes local din fondurile structurale de coeziune socialã, astfel incât sa putem participa cu câte un proiect în fiecare cm, pe întreaga perioadã cuprinsã în planul strategic.

Viziune

             Ca urmare a dezvoltãrii din punct de vedere economic a localitãtii noastre şi a celor din jur; în urmãtorii 10 ani cu cca. 30 0%, şcoala va trebui sa adopte o strategie de dezvoltare. Aceasta impune extinderea activitãtilor de formare continuă, implicarea în proiecte de coeziune economicã şi socialã cu finantarea europeanã crearea de noi specializări atractive pe piaţa muncii.

rose 1

ROSE

Este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat

Activități


Activități  de Instruire : ore remediale;ateliere de lucru;vizite de studiu;seminarii/simpozioane

Activități extracurriculare: tabere educaţionale;participare si/sau organizare de competiţii;ateliere de lucru/cluburi educationale;excursii/circuite turistice;revista Lăstarul

Activități de renovare și dotare: mobilier, material didactic, echipament IT pentru echipa de proiect si salile de clasa, pentru desfasurarea activitatilor propuse

Activități de management de proiectîntocmirea documentatiei necesare implementarii proiectului;coordonarea si monitorizarea activitatilor din cadrul proiectului;realizarea statisticilor si raportarilor periodice si finale

        Lumea  văzută prin lentila camerei foto

      Proiectul de față vizează implicarea tinerilor de la Liceul Tehnologic “Vintilă Brătianu” in activităţi sociale, culturale, sportive in vederea dezvoltarii spiritului civic astfel incat sa ia actiune si sa sprijine persoanele din comunitate care au nevoie de sprijinul lor. Proiectul prevede activitati de tipul vizite la muzee, expozitii, petrecerea timpului in aer liber sau in mediul online impreuna cu cativa membri ai asociatiei Romania Connect 2009, ocazie cu care vor impartasi pasiunea comuna in domeniul forografiei sau a realizarii obiectelor handmade.

World seen through the camera’s lens

Stimați profesori, dragi elevi și părinți Luni, 14 septembrie 2020, sună din nou clopoțelul pentru elevii și cadrele didactice din Județul Ilfov și din toată țara. Ne aflăm într-un context nou, cauzat de pandemia COVID-19 și de măsurile pe care aceasta le impune: învățare față în față sau online, formule de siguranță care să asigure distanțarea socială și securitatea tuturor celor implicați în procesul instructiv-educativ. Am învățat din experiența celor trei luni de suspendare a cursurilor, ne-am adaptat la provocările generate de situația în care ne aflăm. Elevii au demonstrat că sunt capabili să se adapteze la exigențele învățării online și că sunt familiarizați cu mijloacele de comunicare electronică, demonstrând că sunt o generație digitală. Cadrele didactice din Județul Ilfov au demonstrat că au vocație pedagogică prin tenacitatea cu care au menținut legătura cu elevii și au asigurat învățarea în condițiile în care lucrurile erau noi pentru ei. Au descoperit și au aplicat o varietate de metode de predare, învățare și evaluare în mediul virtual, au identificat soluții și au creat resurse pentru producerea învățării în mediul virtual. Au contribuit în mod hotărâtor la încheierea în bune condiții a anului școlar trecut și la menținerea încrederii în școală a beneficiarilor direcți și indirecți ai educației. Îi felicităm din toată inima și avem încredere că vor continua să slujească școala cu același devotament și profesionalism. Comunitățile locale au fost și sunt alături de școală, preocupate să asigure toate condițiile pentru derularea optimă a procesului instructiv- educativ. În condițiile actuale, părinții din Județul Ilfov au fost și sunt parteneri de nădejde ai școlii, implicați în asigurarea condițiilor tehnice de învățare pentru copii, prin acordarea de suport socio-emoțional elevilor și prin menținerea legăturii cu cadrele didactice. Inspectoratul Școlar Județean Ilfov coordonează activitatea unităților de învățământ din Județul Ilfov și colaborează cu unitățile administrativ teritoriale pentru implementarea legislației în vigoare în perioada aceasta , asigurând continuarea învățării în siguranță. În numele Inspectoratului Școlar Județean Ilfov și al meu, vă doresc multă sănătate, putere de muncă ,rezultate frumoase si incredere intr-un viitor mai bun! Inspector școlar general, prof. Adriana Stoica