Acasa


Flag Counter

        “Învăţăturile date cu forţa nu pot dăinui în suflete, pe când învăţăturile primite în suflet cu plăcere şi cu bucurie rămân de-a pururi.”                                                                                                                                                                                                                              (Sfântul Vasile cel Mare)

Misiune

           Şcoala noslider-bg15astrã, impreunã cu familiile elevilor şi administratia localã va promova o oferta de educatie atractiva, astfel încât cifra de şcolarizare să creascã cu cel putin 5% anual. În acest sens se vor adapta conţinuturile CDS şi dotarea cabinetelor, astfel încât mediul intern sã fie mai atractiv mai sigur pentru elevi şi cadre didactice.

            Se vor acredita cel putin douã programe de formare continua a adultilor pe calificãrile specifice mediului local şi la solicitãrile Primãriei şi mediului de afaceri, astfel incât şcoala sa participe activ la reducerea şomajului creşterea integrãrii sociale a absolventilor.

                Se vor constitui echipe de proiectare de cereri de finantare pe teme de interes local din fondurile structurale de coeziune socialã, astfel incât sa putem participa cu câte un proiect în fiecare cm, pe întreaga perioadã cuprinsã în planul strategic.

Viziune

             Ca urmare a dezvoltãrii din punct de vedere economic a localitãtii noastre şi a celor din jur; în urmãtorii 10 ani cu cca. 30 0%, şcoala va trebui sa adopte o strategie de dezvoltare. Aceasta impune extinderea activitãtilor de formare continuă, implicarea în proiecte de coeziune economicã şi socialã cu finantarea europeanã crearea de noi specializări atractive pe piaţa muncii.

rose 1

ROSE

Este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat

Activități


Activități  de Instruire : ore remediale;ateliere de lucru;vizite de studiu;seminarii/simpozioane

Activități extracurriculare: tabere educaţionale;participare si/sau organizare de competiţii;ateliere de lucru/cluburi educationale;excursii/circuite turistice;revista Lăstarul

Activități de renovare și dotare: mobilier, material didactic, echipament IT pentru echipa de proiect si salile de clasa, pentru desfasurarea activitatilor propuse

Activități de management de proiectîntocmirea documentatiei necesare implementarii proiectului;coordonarea si monitorizarea activitatilor din cadrul proiectului;realizarea statisticilor si raportarilor periodice si finale

        Lumea  văzută prin lentila camerei foto

      Proiectul de față vizează implicarea tinerilor de la Liceul Tehnologic “Vintilă Brătianu” in activităţi sociale, culturale, sportive in vederea dezvoltarii spiritului civic astfel incat sa ia actiune si sa sprijine persoanele din comunitate care au nevoie de sprijinul lor. Proiectul prevede activitati de tipul vizite la muzee, expozitii, petrecerea timpului in aer liber sau in mediul online impreuna cu cativa membri ai asociatiei Romania Connect 2009, ocazie cu care vor impartasi pasiunea comuna in domeniul forografiei sau a realizarii obiectelor handmade.

World seen through the camera’s lens

Geografie