ADMITERE LICEU


AN ȘCOLAR 2016-2017

 

CALENDAR ADMITERE LICEU 2017

Admiterea în licee se va desfășura, în cadrul primei etape, după cum urmează:

 • 22-23 mai 2017: Înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 24-27 mai 2017: Desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 29 mai 2017: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă și depunerea contestațiilor, acolo unde metodologia permite acest lucru;
 • 31 mai 2017: Afișarea rezultatelor finale la probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 7 iunie 2017: Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite;
 • 3 iulie 2017: Afișarea în unitatea de învățământ respectivă a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini;
 • 4 iulie 2017: Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini;
 • 3-6 iulie 2017: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;
 • 4-7 iulie 2017: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;
 • 12 iulie 2017: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018;
 • 13 iulie 2017: Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în învățământul liceal de stat din județ/municipiul București. Afișarea de către fiecare liceu a listei candidaților repartizați în liceul respectiv;
 • 13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
 • 19-21 iulie 2017: Rezolvarea de către comisiile de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa computerizată de repartizare.

Cea de-a doua etapă a admiterii la licee se va desfășura astfel:

 • 24 iulie 2017: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 4 septembrie 2017: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 4-7 septembrie 2017: Depunerea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare;
 • 8 septembrie 2017: Repartizarea acestor absolvenți.