BACALAUREAT


EXAMENUL DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2017 

– Calendarul examenului de bacalaureat național 2017 – click aici

– Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat național – 2017 – (Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010) – click aici

   Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare.

   Candidații care au fost eliminați de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Aceștia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.

  • MODELE SUBIECTE BACALAUREAT 2017 – COMPETENȚE LINGVISTICE ȘI DIGITALE-click aici
  • MODELE SUBIECTE BACALAUREAT 2017 – PROBE SCRISEclick aici