EVALUARE NATIONALA


AN ȘCOLAR 2016-2017

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII DE CLASA a VIII-A ,2017

REZULTATE 

 • 13 martie 2017: Limba şi literatura română – probă scrisă (clasa a VIII-a)
 • 14 martie 2017: Limba şi literatura maternă – probă scrisă (clasa a VIII-a)
 • 16 martie 2017: Matematică – probă scrisă (clasa a VIII-a)
 • 31 martie 2017: Afişarea rezultatelor

ACCESUL ELEVILOR ÎN SĂLI ESTE PERMIS PÂNĂ LA ORA  8.30

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

Extras din anexa 2 a O.M.E.C.T.S. nr. 4801/2010, Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII- a

„Art.29. – (1) Elevii surprinşi având asupra lor manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinşi copiind în timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseşte în aceiaşi mod.

(2)    În situaţia în care frauda este dovedita după evaluarea lucrării, nota obţinută prin fraudă se anulează şi se înlocuieşte cu nota 1 (unu).

(3)    Orice abatere comisă de elevi şi dovedită cu probe, se sancţionează conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.”

EVALUARE NAȚIONALĂ 2017. Clasa a VIII-a

OMECȘ nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017 –click aici

MODELE DE SUBIECTE

Limba și literatura română, Matematică, EN VIII 2017 – click aici

EVALUARE NAŢIONALĂ 2017. Clasa a VI-a, a IV-a şi a II-a

Informaţiile sunt incluse în Ordinul MENCS nr. 5992/2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 956 din 23 decembrie 2015 şi se aplică de la data publicării.

Calendarul Evaluarii Nationale de la finalul clasei a II-a 2017:

 • 10 aprilie 2017: – Scris – Limba romana
  – Scris – Limba materna
 • 11 aprilie 2017: – Citit – Limba romana
  – Citit – Limba materna
 • 12 aprilie 2017: – Matematica
 • 13 aprilie 2017: – Scris – Citit Limba romana pentru minoritatile nationale

Calendarul Evaluarii Nationale de la finalul clasei a IV-a 2017:

 • 3 mai 2017: – Limba romana
 • 4 mai 2017: – Matematica
 • 5 mai 2017: – Limba materna

Calendarul Evaluarii Nationale de la finalul clasei a VI-a 2017:

 • 10 mai 2017: – Limba si comunicare
 • 11 mai 2017: – Matematica si stiinte