ADMITERE LICEU

AN ȘCOLAR 2015-2016

 

CALENDAR ADMITERE LICEU 2016

Probele de aptitudini

19-20 mai 2016 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

23-24 mai 2016 Înscrierea pentru probele de aptitudini

25-28 mai 2016 Desfăşurarea probelor de aptitudini

30 mai 2016 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2016 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la  probele de aptitudini

11 iulie 2016  Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

23-24 mai 2016 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

25-28 mai 2016 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 30 mai 2016

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 iunie 2016 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

7 iunie 2016 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat

8 – 12 iulie 2016 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

8 – 12 iulie 2016 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

9 – 13 iulie 2016 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

19 iulie 2016 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017

20 iulie 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

21 iulie – 29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.