EVALUARE NATIONALA

AN ȘCOLAR 2015-2016

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII DE CLASA a VIII-A ,2016

REZULTATE 

22 FEBRUARIE 2016 – Simulare – Limba și literatura română 

23 FEBRUARIE 2016 – Simulare – Matematică

 

ACCESUL ELEVILOR ÎN SĂLI ESTE PERMIS PÂNĂ LA ORA  8.30

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

Extras din anexa 2 a O.M.E.C.T.S. nr. 4801/2010, Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII- a

„Art.29. – (1) Elevii surprinşi având asupra lor manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinşi copiind în timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseşte în aceiaşi mod.

(2)    În situaţia în care frauda este dovedita după evaluarea lucrării, nota obţinută prin fraudă se anulează şi se înlocuieşte cu nota 1 (unu).

(3)    Orice abatere comisă de elevi şi dovedită cu probe, se sancţionează conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.”

EVALUARE NAȚIONALĂ 2016. Clasa a VIII-a

OMECȘ nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016 –click aici

MODELE DE SUBIECTE

Limba și literatura română, Matematică, EN VIII 2016 – click aici

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. Clasa a VI-a, a IV-a şi a II-a

Informaţiile sunt incluse în Ordinul MENCS nr. 5992/2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 956 din 23 decembrie 2015 şi se aplică de la data publicării.

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

1.Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI

  • 23 mai: Limbă şi comunicare
  • 24 mai: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

 

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

  • 30 mai: Limba română
  • 31 mai: Matematică
  • 2 iunie: Limba maternă

 

3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

  • 6 iunie: Limba română – scris
  • 7 iunie: Limba română – citit – şi Limba română pentru minorităţile naţionale – scris şi citit
  • 8 iunie: Matematică
  • 9 iunie: Limba maternă – scris