Proiect R.O.S.E

Proiectul ROSE

Este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat
Activități

Activități de Instruire: ore remediale;ateliere de lucru;vizite de studiu;seminarii/simpozioane

Activități extracurriculare: tabere educaţionale;participare si/sau organizare de competiţii;ateliere de lucru/cluburi educationale;excursii/circuite turistice;revista Lăstarul

Activități de renovare și dotare: mobilier, material didactic, echipament IT pentru echipa de proiect si salile de clasa, pentru desfasurarea activitatilor propuse

Activități de management de proiect: întocmirea documentatiei necesare implementarii proiectului;coordonarea si monitorizarea activitatilor din cadrul proiectului;realizarea statisticilor si raportarilor periodice si finale