C.E.A.C

Se constituie Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității la nivelul unității școlare în următoarea componență:

1. Dumitrescu Anișoara – responsabil;
2. Popa Viorica – reprezentant corp profesoral;
3. Nițu Marilena – reprezentant corp profesoral;
4. Constantin Mariana – reprezentant sindicat;
5. Țârcomnicu Cătălina – reprezentant părinți;
6. Roșca Laura Elena – reprezentant elevi;
7. Albei Paula – reprezentant Consiliul Local.